You are here

VID, OKO

Prirodni preparati za lečenje očnih oboljenja. Od očnih bolesti ovim preparatima se može lečiti senilna makularna degeneracija, glaukom i dijabetička retinopatija.