You are here

ŠTITASTA ŽLEZDA

Prirodni preparati za normalizaciju rada štitaste žlezde. Hormoni štitaste žlezde utiču na rast i sazrevanje, povećavaju sintezu proteina, ubrzavaju razgradnju masti, imaju ključnu ulogu u razvoju nervnog sistema. Svaka ćelija i tkivo u našem organizmu zavise od tiroidnih hormona a poremećaj u radu može poremetiti normalno lučenje hormona kalcitonina, koji učestvuje u homeostazi kalcijuma u organizmu,.Najčešći poremećaj rada ove žlezde jeste hipotireoidizam, (štitasta žlezda ne proizvodi dovoljno hormona).