You are here

SLUH, VID

Prirodni preparati za lečenje očnih oboljenja i slabljenja sluha. Od očnih bolesti ovim preparatima se može lečiti senilna makularna degeneracija, glaukom i dijabetička retinopatija.