You are here

PANKREAS

Prirodni preparati za normalizaciju rada, lečenje hroničnog pankreatitis i tumora(kancera) pankreasa. Korišćenjem ovih preparta normalizuje se funkacija pankreasa i leči hronični pankreatitis a samnjuje mogućnost dobijanja šećerne bolesti (dijabetesa).