You are here

3-HOT -za eliminaciju bolova, snižavanje temperature, protiv upala

3-HOT -za eliminaciju bolova, snižavanje temperature, protiv upala
Šifra:
88020 -
Cena:1.230,00 RSD
Ocenite ovaj proizvod: 
Prosek: 6 (1 glas)
Pakovanje: 30 kapsula
Poreklo: Srbija
Plaćanje: pouzećem
Isporuka: 1 - 2 dana
Dostavu plaća: kupac

3-HOT kapsule su namenjene za: smanjenje odnosno eliminaciju  bolova; snižavanje povišene temperature; protivupalne procese. 3-HOT je prirodni aspirin koji nema štetnih efekata za želudac i crevni trakt. Idealan je za eliminaciju ukočenosti vrata, ramena i leđa. Kapsule sadrže ekstrakt kore bele vrbe (60% salicina), povratića (0,3% partenolida) i smole biljke bosvelija (65% bosvelinske kiseline).
Zajedničkim delovanjem ove tri komponete 3-HOT postiže maksimalan pozitivan efekat
Suvi ekstrakt kore vrbe (60% salicina)
Kora vrbe jedna je od retkih biljnih materija sa širokim spektrom delovanja, i ima analgetska (bolovi), antipiretska (temperatura), protivupalna, antitrombotska, antireumatska, antibakterijska i antimikrobna svojstva. Koristi se u terapeutske svrhe za ublažavanje bolova u mišićima, tetivama, ligamentima, pripojima za opuštanje blažih osteoartritičnih i reumatskih tegoba. Nemačka Komisija E je odobrila primenu kore vrbe kao analgetika, antipiretika i antiflogistika u slučajevima reumatskih tegoba, glavobolja i groznice.
Upotreba kore vrbe datira još iz vremena Hipokrata (400. godine pre nove ere) kada su ljudima savetovali da žvaću koru vrbe da bi smanjili temperaturu i upalu. Kora vrbe korišćena je tokom vekova u Kini i Evropi, i danas se koristi za lečenje bolova (naročito bolova u donjem delu leđa), glavobolja i zapaljenskih stanja, kao što su burzitis i tendinitis. Kora bele vrbe sadrži salicin (bez acetil grupe), koji je hemikalija slična aspirinu (acetilsalicilna kiselina). U kombinaciji sa ostalim jedinjenjima biljke smatra se da je salicin odgovoran za ublažavanje i protivupalno dejstvo biljke.
Kora vrbe doprinosi ublažavanju bola sporije od aspirina, ali njeni efekti mogu trajati duže.
Neke studije pokazuju da je vrba efikasna kao i aspirin za smanjenje bola i upale i u mnogo nižoj dozi.
Protivupalna svojstva kore vrbe povezana su sa inhibicijom COX-1 i COX-2ciklooksigenaze i protivupalnim citokinima kao što su IL-6, TNFα i IL-3. Kora vrbe ima antioksidativne efekte i štiti hrskavicu zglobova.
Lekovita svojstva kore vrbe širokog spektra mogu se pripisati njegovom jedinstvenom sastavu, a to su: prisustvo salicilnih glikozida (SG), flavonoida, fenolne kiseline i katehina. Salicilni glikozidi kao što su salicin, salicortin, tremulacin, salireposid, picein, triandrin, populin, fragilin, tremuloidin, acetil salicortin, grandidentin i salicil tremulacin odgovorni su za glavna lekovita svojstva kore vrbe. Flavonoidi i fenolne kiseline takođe pokazuju terapeutske efekte modulacijom upalnih kontrolnih mehanizama (antiinflamatorna svojstva) i inhibicijom enzima koje katalizuju arahidonsku kiselinu, uključujući ciklooksigenaze, lipoksigenaze i fosfolipaze. Flavonoidi su takođe blagi diuretici i korisni su u lečenju metaboličkih poremećaja.
Fenolne kiseline su najmanje poznata grupa jedinjenja u hemijskom sastavu kore vrbe. Katehini i katehinski polimeri imaju protivupalna, antimikrobna i adstrigentna svojstva, i ublažavaju crevne upale.
Poslednja istraživanja pokazala su da  kora vrbe poseduje antikancerogena svojstva. Hostanska i drugi (Hostanska K, Jurgenliemk G, Abel G, Nahrstedt A, Saller R. Willow bark extract (BNO1455) and its fractions suppress growth and induce apoptosis in human colon and lung cancer cells. Cancer Detect Prev. 2007;31(2):129-139.17418981) analizirali su uticaj salicilnog alkohola, flavonoida i proantocijanidina izolovanih iz ekstrakta kore vrbe na proliferaciju i apoptozu ljudskih kolorektalnih ćelija i različitih ćelija raka. Sva ispitivana jedinjenja su pokazala antiproliferativno delovanje. Enayat i Banerjee (Enayat S, Banerjee S. The ethanolic extract of bark from Salix aegyptiaca L. inhibits the metastatic potential and epithelial to mesenchymal transition of colon cancer cell lines. Nutr Cancer. 2014;66(6):999-1008.) su prijavili visok nivo antioksidativne, fenolne i flavonoidne aktivnosti u etanolnim ekstraktima kore vrbe. U ćelijama raka inkubiranim ekstraktom kore vrbe, preparat je smanjio proliferaciju ćelija, indukovao ćelijsku apoptozu i poremetio ćelijski ciklus inhibicijom fosfatidil inozitol 3-kinaze/protein kinaze B i signalnim putem proteina kinaze aktivirane mitogenom. Primećeni efekti bili su slični po veličini kao oni kod komercijalnih inhibitora. Ekstrakt kore vrbe snažno je inhibirao rast, pokretljivost, migraciju i adheziju HCT 116 i HT-29 ćelijskih linija kolorektalnog karcinoma. Gornja reakcija je praćena obnavljanjem ekspresije e-kadherina i smanjenjem EGFR, SNAI1, SNAI2, Tvist1 i metaloproteinaza matriksa MMP9 i MMP2. Mnogi od ovih proteina učestvuju u prelasku epitela-mezenhima, ključnom stadijumu u napredovanju ćelija raka. Enayat i Banerjee pokazali su da je ekstrakt iz kore vrbe moćan nutritivni kandidat za hemoterapiju.
Postoje dokazi da je manja verovatnoća da će kora vrbe izazvati gastrointestinalne nuspojave od drugih sredstava za ublažavanja bola, kao što su ibuprofen (Advil), brufen, aspirin  i drugi nesteroidni protivupalni lekovi.
Suvi ekstrakt povratića (0,3% partenolida)
Povratić (Tanacetum parthenium L.) (Asteraceae) je lekovita biljka koja se tradicionalno koristi za lečenje groznice, migrenske glavobolje, stomačnih bolova, zubobolja, uboda insekata, neplodnosti i problema sa bolnom menstruacijom. Ova biljka ima dugu istoriju upotrebe u tradicionalnoj i narodnoj medicini, posebno među grčkim i ranoevropskim lekarima. Povratić se takođe koristi za psorijazu, alergije, astmu, zujanje u ušima, vrtoglavicu, mučninu i povraćanje. Biljka sadrži veliki broj prirodnih aktivnih sastojaka, ali aktivni principi uključuju jedan ili više laktona seskviterpena, uključujući partenolid. Ostali potencijalno aktivni sastojci su glikozidi i pineni. Ima više farmakoloških svojstava, kao što su protivupalna, kardiotonička, antispazmodična, emmenagoga, antikancerogena i kao klistir protiv glista.
Medicinske studije  pokazuju da se mehanizam antimigrenoznog delovanja povratića i partenolida zasniva na protivuplanoj aktivnosti: inhibiranjem sinteze kinaznog kompleksa IKKβ, prostaglandina i tromboksana kao medijatora inflamatornog procesa; sprečavanju oslobađanja arahidonske kiseline, inhibiranju agregacije trombocita, inhibiciji fosfolipaze u trombocitima, inhibiciji oslobađanja serotonina iz trombocita i polmorfonuklearnih leukocitnih granula i citotoksičnom efektu.
Partenolid inhibira rast gram-pozitivnih bakterija, kvasaca i nitastih gljivica.
Antikancerogena aktivnost – mehanizmi delovanja mogu obuhvatiti: citotoksično delovanje povezano sa prekidom replikacija DNK visoko reaktivnim laktonskim prstenom, epoksidom i metilen grupama partenolida putem inhibicije timidina u DNK; oksidativni stres, iscrpljivanje unutarćelijske tiole, stres endoplazmatskog retikuluma i disfunkcija mitohondrija.
Partenolid i slični laktoni su pokazali antikancerogenu aktivnost na nekoliko ćelijskih linija kancera, uključujući humane fibroblaste, humani karcinom grla, ljudske ćelije transformisane simianskim virusom, humani epidermoidni karcinom nazofarinksa i anti-Epstein-Barr-virus ranu aktivnost antigena.
Derivati alfa-pinena mogu da imaju sedativne i blage efekte umirenja. Ekstrakti ove biljke takođe inhibiraju oslobađanje enzima iz belih ćelija koji se nalaze u upalnim zglobovima, a sličan anti-inflamatorni efekat može se pojaviti i na koži, čime se obrazlaže tradicionalna upotreba povratića kod psorijaze.
Suvi ekstrakt smole bosvelije (65% bosvelinske kiseline)
Smola biljke bosvelija ili Indijski tamjan  je osušena gumasta smola koja nastaje kao eksudat nakon što se na stabljikama ili granama drveta Boswellia serrata naprave rezovi. Gumasta smola polako očvršćava u kontaktu sa vazduhom. Može da bude crvenkasto-smeđe, zelenkasto-žute ili mutno žute i narandžaste boje karakterističnog aromatičnog mirisa i prihvatljivog ukusa. Ekstrakt tamjana se tradicionalno koristi u AjurVedskoj medicini kao sredstvo protiv artritisa, astrigens, stimulans, ekspektorans i antiseptik.
Smolasti deo Boswelia serrata sadrži: monoterpene, diterpene, triterpene, pentaciklične triterpenske kiseline (bosvelične kiseline); tetraciklične triterpenske kiseline. Najznačajnija triterpenska jedinjenja od biološkog interesa predstavljaju jedinjenja bosvelinske kiseline. Takođe, tamjan sadrži značajne količine (23-36%) mukopolisaharida koji se sastoje uglavnom od D-galaktoze i arabinoze i u manjem udelu D-manoze, D­ksiloze, galaktumoske kiseline, ramnoze i dr.
Smola biljke bosvelija koristi se u terapeutske svrhe za ublažavanje bolnog artritisa, za simptomatski tretman inflamatorne bolesti creva (Kronova bolest i ulcerozni kolitis), bronhijalnu astmu, kontrolu lipida u krvi, antikoronarni plak, zaštitu jetre. Oralna upotreba za tretman reumatizma i artritisa opisana je u raznim farmakopejama. U tradicionalnim medicinama se koristi za tretman abdominalnog bola, astmu, kašalj, dizenteriju, groznicu, žuticu, kamen u bubregu i dr.
Studije in vitro i životinjski modeli pokazuju da je otkriveno da bosveličke kiseline inhibiraju sintezu protivupalnog enzima, 5-lipoksigenaze (5-LO), uključujući 5-hidroksieikosatetraensku kiselinu (5-HETE) i leukotrien B4 (LTB-4), koji izazivaju bronhokonstrikciju, hemotaksiju i povećanu vaskularnu propustljivost. Ostali protivupalni sastojci biljaka, poput kvercetina, takođe blokiraju ovaj enzim, ali to čine na opštiji način kao antioksidans, dok bosveličke kiseline izgledaju kao specifični inhibitor 5-LO. 5-LO stvara upalne leukotriene koji uzrokuju upalu promovišući oštećenja slobodnih radikala, dislokaciju kalcijuma, adheziju ćelije i migraciju ćelija koje proizvode upale na upaljeni deo tela. Za razliku od nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIDS), za koje je poznato da narušavaju sintezu glikozaminoglikana, ubrzavajući tako oštećenje zgloba u artritičnim uslovima, pokazalo se da bosvellinske kiseline značajno smanjuju razgradnju glikozaminoglikana.
Takođe je primećeno da bosveličke kiseline inhibiraju humanu leukocitnu elastazu (HLE), koja može biti uključena u patogenezu emfizema. HLE takođe stimuliše izlučivanje sluzi i na taj način može igrati ulogu u cističnoj fibrozi, hroničnom bronhitisu i sindromu akutnog respiratornog distresa. HLE je serinska proteaza, koja pokreće povrede tkiva što dovodi do upalnog procesa. Ovo dvostruko inhibicijsko delovanje na upalni proces jedinstveno je za bosveličke kiseline.
Acetil-11-keto-P-bosvelična kiselina inhibira rast tumora prostate suzbijanjem angiogeneze receptora faktora rasta vaskularnog endotela, 2-posredovane angiogeneze.

3-HOT primena :

 • Eliminaciju bolova (analgetik)
 • Snižavanje povišene temperature (antipiretik)
 • Antiinflamatorne procese (antiflogistik)
 • Simptome prehlade, kijavice, gripa
 • Tendinitis
 • Burzitis
 • Miozitis
 • Prevenciju glavobolje i migrene
 • Očuvanje normalne funkcije fizičkih i mentalnih sposobnosti
 • Očuvanje normalne funkcije nervno-mišićnog sistema

3-HOT dejstvo:

 • Kardiotoničko dejstvo
 • Aniagregaciono dejstvo
 • Hemoterapijsko dejstvo
 • Antikancerogeno dejstvo

3-HOT način upotrebe i doziranje:

Popiti 2 x 1 kapsula  dnevno

Slični proizvodi: